På Fanfestdagen 4.6.2023 förlänade Frihetskorsets utmärkelsetecken

Republikens President har i egenskap av stormästare för Frihetskorsets’ orden beslutit att åt förtjänta finska medborgare förläna följande utmärkelsetecken den 4.6.2023:

För förtjänstfulla insatser för det nationella försvaret:

Frihetskorsets 1. klass med kraschan och med svärd (FrK 1 mkr. msv. )

generallöjtnant Pasi Sakari Kostamovaara

För militära meriter i fredstid:

Frihetskorsets 1. klass med svärd (FrK 1 msv.)

brigadgeneral Timo Olavi Herranen

Frihetskorsets 2. klass med svärd (FrK 2 msv.)

överste Jaro Tapani Kesänen

Frihetskorsets 3. klass med svärd (FrK 3 msv.)

överstelöjtnant Marko Juhana Askonpoika Nieminen
överstelöjtnant Sami Veikko Kalervo Roikonen

Frihetskorsets 4. klass med svärd (FrK 4 msv.)

kapten Petri Olavi Keihäskoski
kapten Anu Mari Päivärinta
kapten Aki Juhani Raunioniemi

För förtjänstfulla insatser inom försvarsmakten:

Frihetskorsets 3. klass (FrK 3)

överinspektör Helena Orvokki Mannonen
kontor chef Henrikki Harry Ilmari Selkee

Frihetskorsets förtjänstmedalj av 1. klass (FrK Fm 1)

planerare Minna Marja-Liisa Tankka

Mera information:
Hemsidan för Frihetskorsets orden: www.vapaudenristinritarikunta.fi
Kansliet för Frihetskorsets orden: info@vapaudenristinritarikunta.fi