Frihetskorsets orden är en militär och försvarsmässig orden som i sin verksamhet tillämpar ett omfattande försvarsbegrepp.

Allmänt om Frihetskorsets orden

Frihetskorsets orden är en militär och försvarsmässig orden som i sin verksamhet tillämpar ett omfattande försvarsbegrepp. Frihetskorsets utmärkelsetecken tilldelas medborgare bland annat för militära förtjänster, verksamhet till förmån för försvarsmakten eller försvaret, frivilligt försvarsarbete och veteranarbete, förtjänster inom internationell krishantering samt verksamhet för att stärka vårt lands yttre säkerhetsställning. Frihetskorsets utmärkelsetecken kan också tilldelas utländska medborgare.