Frihetskorsets utmärkelsetecken tilldelades för insatser inom internationell krishantering

Palkittaessa henkilöitä ansioista kansainvälisissä tehtävissä on lähtökohtana toiminnan sotilaallinen tai maanpuolustuksellinen vaikuttavuus taikka merkitys maamme turvallisuusaseman kannalta.

Kansainvälisissä tehtävissä kriisialueilla toimineelle Suomen kansalaiselle voidaan antaa vapaudenristin kunniamerkki erityisistä ansioista johtajatehtävissä ja asiantuntijatehtävissä, vaikeissa olosuhteissa osoitetusta urheudesta tai päättäväisestä toiminnasta, jolla on ollut suuri merkitys kansainvälisen kriisinhallintaoperaation tai kriisinhallintatehtävän suorituksen, paikallisen väestön turvallisuuden, hätää kärsivien auttamisen taikka yleisen tilanteen hallinnan kannalta tai muista henkilökohtaisista ansioista ja erityisansioista.

Edellä esitetyistä ansioista annetaan lähinnä seuraavia kunniamerkkejä:

  • 1. – 4. luokan vapaudenristi keltaisessa punaraitaisessa nauhassa ja kunnostautumisesta taistelutilanteessa keltaisessa punaraitaisessa ruusukenauhassa sekä
  • 1. – 2. luokan vapaudenmitali.