På självständighetsdagen den 6.12.2022 förlänade Frihetskorsets utmärkelsetecken

Republikens President har i egenskap av stormästare för Frihetskorsets’ orden beslutit att åt förtjänta finska medborgare förläna följande utmärkelsetecken den 6.12.2022:

För förtjänstfulla insatser för det nationella försvaret:

Frihetskorsets 1. klass med kraschan 

försvarsminister Antti Samuli KAIKKONEN, Tuusula

Frihetskorsets 2. klass med svärd

överste Jouni Ismo MATTILA, Kontiolahti

Frihetskorsets 2. klass

agronom Mikko Markus HALKILAHTI, Salo

Frihetskorsets 3. klass

överkomissarie Juha Tapio HAKOLA, Helsinki
kundchef Veli-Matti KOHTAMÄKI, Ylöjärvi
lots Antti Sakari RAUTAVA, Lappohja
professor Pentti Olavi SEPPÄLÄ, Turku
avdelningschef Jyri Sakari TAPPER, Helsinki

Frihetskorsets 4. klass 

ombudsman Jukka Osmo EKLIN, Espoo
byggnadsrådet Eero Antero KAITAINEN, Mikkeli
soldathemssyster Anna Katriina KARHUNEN-JOUKO, Lahti
inköpschef Raimo Kari Olavi OJALA, Tampere
ordförande Matti Juhani PASSI, Vantaa

Frihetsmedaljens 1. klass 

gränsbevakare Saija Kristiina KUIVILA, Rovaniemi

Mera information: www.vapaudenristinritarikunta.fi