På självständighetsdagen den 6.12.2021 förlänade Frihetskorsets utmärkelsetecken

Republikens President har i egenskap av stormästare för Frihetskorsets’ orden beslutit att åt förtjänta finska medborgare förläna följande utmärkelsetecken den 6.12.2021:

För militära meriter i fredstid:

Frihetskorsets 3. klass med svärd (FrK 3 msv.)

major Antti Juhani PARVIAINEN, Tampere
överstelöjtnant Mikko Kristian WESTERSUND, Helsinki

För förtjänstfulla insatser för det nationella försvaret:

Frihetskorsets 1. klass (FrK 1)

bergsråd Jukka-Pekka VIINANEN, Vantaa

Frihetskorsets 3. klass med svärd (FrK 3 msv.)

kommendör Eero Sakari AUVINEN, Raisio
ingenjörmajor Esa Juhani MUIKKU, Nokia
distriktschef Pasi Olavi VIRTA, Oulu

Frihetskorsets 3. klass (FrK 3)

vicehäradshövding Pentti Vilho NUUTILAINEN, Mikkeli
utbildningchef Tero Wilhelm OITTINEN, Nurmijärvi
länens social- och hälsavårdråd Pekka Heikki PAATERO, Turku
ambassadråd Jussi Samuli TANNER, Helsinki

Frihetskorsets 4. klass (FrK 4)

utvecklingsdirektör Carl-Johan HINDSBERG, Helsingfors
ordförande Marko Antero PATRAKKA, Lahti
apteekkare Ritva Liisa Johanna VIRANKO, Helsinki

Frihetskorsets förtjänstmedalj av 1. klass (FrK Fm 1)

kontorchef Terttu Maarit KETTUNEN, Vantaa
taloudenhoitaja Marja Anneli LYHTY, Porvoo

Tillsammans 15 st.

Mera information: www.vapaudenristinritarikunta.fi