På Fanfestdagen 4.6.2022 förlänade Frihetskorsets utmärkelsetecken.

Republikens President har i egenskap av stormästare för Frihetskorsets’ orden beslutit att åt förtjänta finska medborgare förläna följande utmärkelsetecken den 4.6.2022:

För militära meriter i fredstid:

Frihetskorsets 1. klass med svärd (FrK 1 msv.)

ingenjörgeneralmajor Kari Juhani RENKO

Frihetskorsets 3. klass med svärd (FrK 3 msv.)

överstelöjtnant Petri Ilari HAATAJA
överstelöjtnant Tom Robert LINDEN

Frihetskorsets 4. klass med svärd (FrK 4 msv.)

premiärlöjtnant Janne Pekka VAAHTOVUO

Frihetskorsets förtjänstmedalj av 1. klass (FrK Fm 1)

överfältväbel Timo Harri Kalevi JÄRVINEN
överfältväbel Markus Juhani KULJU

För förtjänstfulla insatser inom försvarsmakten:

Frihetskorsets 4. klass (FrK 4)

planerare Tuuli Onerva Kristiina KAIPIA
ADB-specialplanerare Keijo Tapio KOSTIAINEN
inspektör Maarit Anneli WASENIUS

Frihetskorsets förtjänstmedalj av 2. klass (FrK Fm 2)

kontorsekreterare Ritva Anneli ENBERG

För förtjänstfulla insatser för det nationella försvaret:

Frihetskorsets 1. klass med svärd (FrK 1 msv.)

brigadgeneral Pentti Sakari AIRIO         

Frihetskorsets 2. klass med svärd (FrK 2 msv.)

överste Vesa Antero BLOMQVIST

Tillsammans 12 st.

Mera information: www.vapaudenristinritarikunta.fi