På Fanfestdagen 4.6.2021 förlänade Frihetskorsets utmärkelsetecken

Republikens President har i egenskap av stormästare för Frihetskorsets’ orden beslutit att åt förtjänta finska medborgare förläna följande utmärkelsetecken den 4.6.2021:

För militära meriter i fredstid:

Frihetskorsets 1. klass med kraschan och svärd 

generallöjtnant Petri Jussi Mikael HULKKO

Frihetskorsets 3. klass med svärd och rött kors

medicinsk överstelöjtnant Jari Tapani AUTTI

Frihetskorsets 3. klass med svärd

major Raimo Arto ALATÖRMÄ
överstelöjtnant Jani Jochen KNUUTI
överstelöjtnant Janne Markus Tapani MÄKITALO

Frihetskorsets 4. klass med svärd och med rött kors 

medicinsk kaptenlöjtnant Jarno Ilari GAUFFIN

Frihetskorsets 4. klass med svärd

kapten Timo Heikki Ensio MIETTINEN
kapten Ilpo Kauko Antero REINIKAINEN

För förtjänstfulla insatser inom försvarsmakten:

Frihetskorsets 2. klass

professor Markku MESILAAKSOesilaakso

Frihetskorsets 3. klass

militärjurist Erik Antti Mikael JOKINEN
inspektör Jari Aku LINDROOS

Frihetskorsets 4. klass med rött kors 

planerare Marco-Juhan Christian KAINULAINEN

Frihetskorsets 4. klass

forskare Kyllikki Outi LIMNELL

Frihetskorsets förtjänstmedalj av 2. klass

 avdelningssekreterare Terttu Anneli AHONEN

Tillsammans 14 st.

Mera information: www.vapaudenristinritarikunta.fi