Major Markus Lahti utsedd till förbindelseofficer för Frihetskorsets orden

Major Markus Lahti har börjat som sambandsofficer vid Frihetskorsets orden den 1.7.2020. Han kommer att tjänstgöra vid generalstabens personalavdelning som avdelningsofficer med ansvar för dekorations- och belöningsärenden.

Major Lahtis företrädare, major Marko Maaluoto, utnämndes till chef för sektorn för ledning och militärmusik vid huvudstabens personalavdelning.

Ordenskapitlet