Kapten Joonas Asunmaa har beordrats till förbindelsesofficer för Frihetskors orden

Kapteeni Joonas Asunmaa

Kapten Joonas Asunmaa

Kapten Joonas Asunmaa har börjat som förbindelseofficer för Frihetskorsets orden 1.7.2024.

Han tjänstgör vid Huvudstabens personalavdelning som stabsofficer med ansvar för utmärkelser och premieringar.

Kapten Asunmaas företrädare, major Markus Lahti, har beordrats till följande uppgift samma datum.