Frihetskorset Ordens utmärkelsetecken delades ut i Finska Riddarhuset den 4 december 2023

Ordenskapitlet för Frihetskorsets orden delade ut av stormästaren för Frihetskorsets Orden förlänade Frihetskorsets utmärkelsetecken vid en festlig tillställning i Finska Riddarhuset den 4 december 2023.

Tio personer belönades. Försvarsmaktens högsta ledning deltog i tillställningen som inbjudna gäster.