Kortiston digitointi

Vapaudenristin ritarikunnan jatkosodan kunniamerkkikortiston digitointi alkoi 22.3.2017 ja kestää tämän hetken arviolla vuoden 2017 loppuun asti. Tämän jälkeen vuoden 2018 aikana digitoidaan talvisodan kortisto. Digitoinnin aikana osa kortistoaineistosta ei ole käytettävissä. Kortistoon liittyviin kyselyihin vastataan normaalien käytäntöjen mukaisesti, mutta digitoitavana olevan aineiston osalta vastaukset voidaan antaa enimmillään noin kahden kuukauden viiveellä.