Kunniamerkkien keskinäinen järjestys

Ritarikuntien suurmestarin vahvistama suomalaisten virallisten kunniamerkkien keskinäinen järjestys on seuraava:

Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen SVR SR ketj.
 
Vapaudenristin suurristi VR SR
Suomen Valkoisen Ruusun suurristi SVR SR
Suomen Leijonan suurristi SL SR
 
Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-risti MR 1
 
Vapaudenristin 1. luokka rintatähtineen VR 1 rtk.
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki SVR K I
Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki SL K I
 
Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti MR 2
 
Vapaudenristin 1. luokka VR 1
Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki SVR K
Suomen Leijonan komentajamerkki SL K
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi SU s.ar
Suomen Olympialaisen ansioristin 1. luokka O ar 1
 
Vapaudenmitalin 1. luokka ruusukenauhassa VM 1 rnk.
Vapaudenristin kultainen ansiomitali VR kult.Am
Vapaudenristin sururisti VR surur.
Vapaudenristin surumitali VR surum.
 
Vapaudenristin 2. luokka VR 2
Vapaudenristin 3. luokka VR 3
Vapaudenristin 4. luokka sodanajan ansioista VR 4
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki SVR R I
Suomen Leijonan Pro Finlandia-mitali SL PF
Suomen Valkoisen Ruusun ansiomerkki
(muutettu 1993 SVR:n ansioristiksi, ks. jäljempänä)
SVR Am
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki SL R I
Vapaudenristin 4. luokka rauhanajan ansioista VR 4 ra
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki SVR R
Suomen Leijonan ritarimerkki SL R
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi SVR Ar
Suomen Leijonan ansioristi SL Ar
Suomen Punaisen Ristin ansioristi SPR ar
Hengenpelastusmitali HPM
Suomen Olympialaisen ansioristin 2. luokka O ar 2
Vapaudenmitalin 1. luokka VM 1
Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali VR Am 1
Vapaudenmitali 2. luokka VM 2
Vapaudenristin 2. luokan ansiomitali VR Am 2
Vapaussodan muistomitali ruusuineen Vs. mm rk.
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein ja solkineen SVR M I kr sk.
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali solkineen SVR M I sk.
Suomen Valkoisen Ruusun mitali solkineen SVR M sk.
Vapaussodan muistomitali Vs. mm
Vuosien 1939 - 1940 sodan (talvisodan) muistomitali Ts. mm
Vuosien 1941 - 1945 sodan (jatkosodan) muistomitali Js. mm
Miinanraivausmitali Mrm
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein SVR M I kr
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali SVR M I
Suomen Valkoisen Ruusun mitali SVR M
Sotilasansiomitali Sot.am
Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomitali SPR kult.am
Suomen Punaisen Ristin hopeinen ansiomitali SPR hop.am
Mitali inhimillisestä auliudesta (Pro Benignitate Humana) PBH
Suomen Punaisen Ristin pronssinen ansiomitali SPR pr.am
Suomen Olympialainen ansiomitali O am
Sotainvalidien ansioristi Sotainv. ar
Poliisin ansioristi P ar
Rajavartiolaitoksen ansioristi RVL ar
Palotorjunnan ansiomerkki paloristi, PR
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi SU kult. ar
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi SU ar
Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali solkineen Vss. am 1 sk.
Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali solkineen Vss. am 2 sk.
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein SU am krk.
Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali Vss. am 1
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali SU am
Rajavartiolaitoksen ansiomitali RVL am
Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali Vss. am 2
Suomen Urheilun pronssinen ansiomitali SU pr. am
Vankeinhoidon ansioristi Vh. ar
Tullilaitoksen ansioristi soljen kera Tulli ar sk.
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali solkineen RUL am sk.
Kilta-ansiomitali Kilta am
Tullilaitoksen ansioristi Tulli ar
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi solkineen RAUL ar sk.
Päällystöliiton ansiomitali soljen kera  PL am sk.
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali RUL am
Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi RAUL ar
Päällystöliiton ansiomitali PL am
Insinööriupseeriliiton ansiomitali IUL am
Kadettikunnan ansiomitali KK am
Liikenneturvallisuusalan ansiomitali Lt am
Työympäristötyön erityisansiomitali Tyt am
 
Poliisin kullattu ansiomitali  P am  
Moottoriliikenteen ansiomitali  Ml am  
 

Vapaussodan, talvisodan ja jatkosodan muistoristit ja -mitalit sekä muun isänmaallisen toiminnan ansioristit ja -mitalit aikajärjestyksessä.